CARA MENYEMBUNYIKAN DAN MEMBUKA DRIVE TERSEMBUNYI PADA KOMPUTER

Menyembunyikan Drive komputer mungkin saja dilakukan oleh seseorang guna kepentingan tertentu. Misalkanterdapat record penting pada komputer anda yang terletak pada expostulate tertentu misalkan expostulate D, maka anda mengupayakan “Drive D” agar tidak muncul atau tersembunyi bila komputer dalam keadaan...

HARDWARE (PERANGKAT KERAS) KOMPUTER

Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan dengan istilah direction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh...